Комплексна реабілітація

Більше 25 років в санаторії успішно функціонує система комплексної медико-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації, яка передбачає вирішення всіх аспектів реабілітаційного процесу.

Загальними принципами проведення реабілітації в санаторії є:

    1. орієнтованість на особу, що передбачає безпосередню участь особи, яка потребує реабілітації, або її законного представника, у розробці, реалізації та коригуваннях індивідуальної програми реабілітації;
    2. цілеспрямованістьорганізація реабілітаційного процесу спрямована на досягнення довго- та короткострокових цілей;
    3. вчасністьіндивідуальна реабілітаційна програма коригується при будь-яких змінах функціонального стану особи;
    4. послідовністькожний наступний етап реабілітаційного процесу має бути пов’язаний з попереднім етапом та враховувати фактичні зміни функціонального стану особи, що потребує реабілітації;
    5. непереривністьреабілітаційний процес має відбуватися безперервно протягом етапів реабілітації, з метою максимального використання потенціалу стратегії відновлення;
    6. функціональна спрямованістьреабілітаційні заходи мають на меті досягнення цілей, скерованих на відновлення, збереження або компенсацію функцій, необхідних для повсякденного функціонування, соціальної та професійної адаптації.

Процес реабілітації забезпечується фахівцями мультидисциплінарних команд відділень під керівництвом лікаря фізичної та реабілітаційної медицини в напрямку пацієнт – та сімейно – орієнтованої реабілітації.

Основними завданнями фахівців мультидисциплінарної команди є:

   • проведення реабілітаційного обстеження дитини;
   • визначення реабілітаційного потенціалу та прогнозу, цілей реабілітації, складання індивідуальної програми реабілітації;
   • проведення реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації;
   • здійснення моніторингу та оцінки виконання програми реабілітації;
   • внесення змін до індивідуальних програм реабілітації та обговорення стану виконання таких програм;
   • планування виписки хворого та його подальшого реабілітаційного маршруту.

Завдяки такому підходу краще визначаються коротко – та довготривалі цілі реабілітації, призначається індивідуальна програма реабілітації, яка включає:

1) медичну допомогу;

2) фізичну терапію;

3) ерготерапію;

3) терапію мови та мовлення;

4) протезування та ортезування;

5) забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

6) психологічну реабілітацію;

7) психолого-педагогічну допомогу.

Бажаєте отримувати наші новини?

Підпишіться

Записатися на консультацію: