Динамічна пропріоцептивна корекція (ДПК) за методикою К.О.Семенової

В основі методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) лежить вплив на мозкові структури функційної системи антигравітації (ФСА) потоку скорегованої пропріоцептивної імпульсації, що виникає при виконанні довільних рухів  в пристрої «Гравістат».

Пристрій дозволяє задавати індивідуально розраховане дозоване навантаження завдяки установочно – базовим елементам, ланцюгам осьових навантажувальних еластичних тяг, елементам кріплення і додатковим ротаційно-корегуючим тягам, а також перерозподіляти його між сегментами локомоторного апарату в залежності від особливостей патологічного рухового стереотипу пацієнта.

Для досягнення оптимальних результатів лікування на протязі року необхідно проводити 3 – 4 курси ДПК з застосуванням «Гравістату».

В санаторії “Хаджибей” проходить навчання батьків правилам користування пристроєм «Гравістат» та надається перелік документів, що необхідні для безкоштовного отримання технічного засобу реабілітації.

Кінезотерапія

Кінезотерапія – напрям лікувальної фізкультури. Найменування походить від грецького «kinesis»/«рух» + «терапія»/«лікування», або лікування через рух.

Лікувальна дія фізичних вправ проявляється у складних психічних, фізіологічних і біологічних процесах, що відбуваються в організмі під час занять завдяки моторно-вісцеральним рефлексам.

ЛФК є не лише засобом підвищення функціональних і компенсаторних можливостей організму, але й біологічним стимулятором регулюючих систем, що підтримують і вирівнюють гомеостаз.

Методи кінезотерапії, які використовуються в санаторії «Хаджибей»:

–    Індивідуальна лікувальна гімнастика – розроблені спеціальні комплекси вправ при кожній формі ДЦП. Для правильного проведення заняття необхідно враховувати фізіологічне навантаження, дозування та вихідні положення, котрі повинні відповідати загальному стану пацієнта, його віковим особливостям та стану тренованості, необхідно приділяти увагу позитивним емоціям, що сприяють встановленню та закріпленню умовно-рефлекторних зв’язків.

–   Лікувальна гімнастика з елементами методики Войта ( за допомогою рефлекторної локомоції створюються нові рефлекторні дуги, що допомогає в формуванні правильного рухового стереотипу)

–  Лікувальна гімнастика з елементами методики Б. і К. Бобат ( за допомогою спеціальних поз – вправ забезпечується вдосконалення фізичних рухів, запобігання вторинних уражень, деформацій, атрофій)

 Малогрупова гімнастикасприяє загальному зміцненню організму, покращенню постави, рівноваги, координації рухів. Процедура призначається дітям, які самостійно ходять, можуть виконувати вправи за вказівкою чи після показу та займатися з групою.

Лікуванння положенням: ортопедичні укладки використовують для формування нормальної схеми тіла і стереотипу рухів, для виправлення патологічних позицій, гальмування гіперкінезів, лікування контрактур, оптимального фізичного стану та самопочуття пацієнтів.

Розробка суглобів після гарячого вовняного укутування. Під впливом тепла знижується збудливість нервово- м’язового апарату, зменшується тонус спастичних м’язів, покращується крово- та лімфо- обіг, еластичність м’язів та зв’язок, що дає можливість за допомогою розробки зменшувати туго- рухливість в суглобах.

Масаж: класичний, сегментарно-рефлекторний, крапковий. Це один із самих давніх видів лікування і оздоровлення. Механізм дії масажу дуже багатогранний і залежить від його виду, місця і площі застосування, величини сили масажного впливу. Сприяє підвищенню лабільності нервово- м’язового апарата, активує капілярний кровообіг, прискорює потік лімфи, підсилює обмін речовин у тканинах, стимулює механізми імунного захисту організму, нормалізує вегетативно-судинні реакції, може чинити знеболюючий ефект. На стан нервової системи може чинити седативний або збудливий ефект.

Механотерапія: за допомогою різноманітних апаратів, пристроїв, тренажерів забезпечує збільшення обсягу рухів у суглобах, підвищення сили м’язів, поліпшення трофіки тканин і стану внутрішніх органів, активацію обміну речовин.

Сенсорно-моторна корекція: забезпечує відновлення зорово-моторної координації, дрібної моторики, орієнтації в просторі, вдосконалення рухових дій, розвиток фізичних навичок, покращення емоційно-волевої сфери.

Записатися на консультацію:

Бажаєте отримувати наші новини?

Підпишіться

Записатися на консультацію: