Логопедична реабілітація

Логопедична реабілітація – це організована спеціальним чином педагогічна допомога, яка носить диференційований характер з урахуванням різновиду порушень, а також сукупність спеціальних методів та прийомів надання допомоги дітям, які мають відхилення у мовленнєвому розвитку.

На консультацію логопеда у санаторії «Хаджибей» приймаються діти за направленням лікуючого лікаря санаторію. Після проведення обстеження при наявності показань логопед призначає індивідуальні заняття, або проводить одноразову консультацію та надає рекомендації.

Пріоритетними у роботі логопеда є такі напрямки:

 • Діагностичний – всебічне обстеження мовленнєвої функції в структурі загального ро звитку дитини з метою постановки диференційованого діагнозу та розробки адекватних методів логопедичної корекції.
 • Корекційно-розвиваючий – безпосередньо логопедична корекція порушень мовлення в умовах комплексного підходу, що здійснюється під час індивідуальних занять.
 • Консультативний – взаємозв’язок і взаємодія логопеда з лікарем, психологом, монтессорі-терапевтом, педагогом, консультування батьків, що дозволяє забезпечити більш високі темпи загального та мовленнєвого розвитку дитини.

Кваліфікована логопедична реабілітація надається дітям з мовленнєвими патологіями: загальним недорозвитком мовлення, алалією, дизартрією, заїканням, дислалією, дисграфією, риналолією, мовним мутизмом.

У комплексі корекційно-розвиваючих заходів, здійснюваних логопедом включені:

   • розвиток мімічної та артикуляційної моторики;
   • розвиток фонематичних процесів та слухової уваги;
   • нормалізація темпу і ритму диханння;
   • корекція звуковимови;
   • формування елементарної фрази з 2 – 3 складів ;
   • формування лексико-граматичної будови мовлення;
   • розвиток зв’язного мовлення;
   • розвиток дрібної моторики рук.

Окремим видом логопедичних занять є логоритміка.

Логопедична ритміка – це система музично-рухових, мовно-рухових, музично- мовних завдань і вправ, здійснюваних в цілях логопедичної корекції.

Мета:

   • Формування відчуття темпу — сприйняття рівномірної послідовності однакової тривалості.
   • Розвиток м’язового відчуття напряму руху.
   • Розширення пасивного словарного запасу, активізація мовного наслідування і формування фразового мовлення.
   • Розвиток артикуляційної моторики, створення артикуляційної бази звуків.
   • Вдосконалення навичок зв’язного мовлення, правильного граматичного й звукового оформлення мовних висловів у всіх ситуаціях спілкування.
   • Формування навичок усвідомленого сприйняття простору.
   • Стимулювання творчої активності.
   • Розвиток здібностей пластичної інтерпретації музичного твору і оволодіння вільними рухами.
   • Навчання творчому використанню накопиченого арсеналу засобів взаємодії з навколишнім світом.

В своїй роботі логопеди санаторію використовують, як традиційні, так і новітні корекційні методики. Заняття проводяться в ігровій формі, емоційно, що дозволяє збільшити у дітей інтерес у виконанні завдань та підвищити прагнення до на навчання.

Особлива увага приділяється співпраці з батьками, їх навчають логопедичним методам і прийомам, завдяки чому корекційна робота триває вдома, за рекомендаціями логопеда.

Записатися на консультацію:

Бажаєте отримувати наші новини?

Підпишіться

Записатися на консультацію: