Показання для направлення дітей на санаторно-курортне лікування

Код за МКХ-10 Нозологічна форма
1 2
G 80 Дитячий церебральний параліч із збереженням інтелекту або з розумовою відсталістю легкого й помірного ступенів, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості
G 83.2 Монопарез як наслідок пологової травми (акушерський параліч) з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості
G 09 Наслідки енцефаліту, менінгіту, мієліту у відновлювальному і резидуальному періодах, не раніше ніж через 6 місяців після перенесеного захворювання, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості
G 61, G 62 Запальні та інші поліневропатії без порушень функції дихання, серцево-судинної системи та трофічних розладів, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості, не раніше ніж через 6 місяців після гострого періоду
T 90.5, T 91.3,
T 95, T 98
Наслідки черепно-мозкових травм, травм спинного мозку і периферичної нервової системи та інших впливів зовнішніх чинників, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості, не раніше ніж через 6 місяців після травми
B 91, B 94 Реконвалесценти поліомієліту і поліомієлітоподібних захворювань, не раніше ніж через 6 місяців після перенесеного захворювання, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості
I 69.0-4 Наслідки цереброваскулярних хвороб з порушеннями рухової функції легкого та середнього ступенів важкості, без виражених ліквородинамічних порушень і розладів психіки та поведінки
T 88.8 Ускладнення після хірургічних втручань з приводу спинномозкових гриж, уроджених вад розвитку нервової системи, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості, без ліквородинамічних розладів, через 6 місяців після операції
G 60 Спадкові та ідіопатичні невропатії з можливістю самостійного пересування, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості
F 06.6 Органічний емоційно-лабільний (астенічний) розлад
F 06.7 Легкий когнітивний розлад
F 07.8 – F 07.9 Інші органічні розлади особистості і поведінки внаслідок захворювання, ушкодження або дисфункції головного мозку, які не потребують активної терапії та в стадії ремісії
F 45 Невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади
F 70 Розумова відсталість легкого ступеня
F 71 Розумова відсталість помірного ступеня
F 80 Специфічні розлади розвитку мови
F 81 Специфічні розлади розвитку шкільних навичок
F 82 Специфічні розлади розвитку рухових функцій
F 93 Емоційні розлади, специфічні для дитячого віку
F 95.0 – F 95.1 Транзиторний або хронічний тикозний розлад
F 98.0 Неорганічний енурез
F 98.5 Заїкання
G 90 Розлади вегетативної нервової системи

* Дітей з органічними захворюваннями нервової системи при тяжкому ступені порушень рухової функції, що потребують, за висновком спеціалістів, постійного спеціального індивідуального стороннього догляду, направляють у відділення “Матері та дитини” за профілем основного захворювання або супутнього захворювання (за наявності показань його санаторного лікування).

Протипоказання для направлення дітей на санаторно-курортне лікування

  1. Прогресуючі системні атрофії, екстрапірамідні та інші дегенерації, хвороби нервово-м’язового з’єднання та м’язів, міастенія та міастенічні синдроми; демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи, повільні вірусні інфекції центральної нервової системи, пріонові хвороби; мітохондральні та лізосомні хвороби.
  2. Гідроцефалія в стадії декомпенсації і субкомпенсації.
  3. Епілептичні напади (епілептичний синдром при прогресуючих захворюваннях нервової системи). Діти, у яких діагностований епілептичний синдром резидуально-органічного типу (дитячий церебральний параліч з епілептичним синдромом), можуть бути направлені на санаторно-курортне лікування за умови відсутності епілептичних нападів не менше одного року
  4. Стани після нейрохірургічного лікування з приводу злоякісних новоутворень нервової системи.
  5. Вади розвитку центральної нервової системи тяжкого ступеня.
  6. Розумова відсталість тяжкого ступеня, глибока розумова відсталість (F 72, F 73).
  7. Розлади поведінки, уключаючи дисоціальну або агресивну поведінку (F 91.0 – F 91.9).
  8. Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання психоактивних речовин (F 1).
  9. Захворювання внутрішніх органів і залоз ендокринної секреції в стадії субкомпенсації і декомпенсації.

Загальні протипоказання для направлення дітей на санаторно-курортне лікування

  1. Усі захворювання у гострому періоді, хронічні захворювання в стадії загострення.
  2. Інфекційні, паразитарні захворювання та контакт з інфекційними хворими до закінчення терміну ізоляції.
  3. Усі заразні хвороби шкіри і очей, венеричні захворювання.
  4. Кахексія будь-якого походження.
  5. Амілоїдоз внутрішніх органів.
  6. Усі форми туберкульозу.
  7. Шизофренія (F20, F25), рекурентна депресія (F32, F33), біполярний розлад (F31) поза станом ремісії за наявності розладів, що супроводжуються ризиком суїциду та/або агресивної поведінки.
  8. Кровотечі, що часто повторюються.
  9. Первинні кардіоміопатії.
  10.  Кишкові нориці

Бажаєте отримувати наші новини?

Підпишіться

Записатися на консультацію: